Nopea toimitus
Laaja valikoima
Yli 50 vuoden kokemuksella
SuomeksiIn English
Arvo-Helat OyArvo-Helat Oy

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Arvo-Helat Oy (Y-tunnus 0178320-3)
Sähkötie 14
66300 Jurva

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää meiltä:
puh. 06-2806400

Rekisterin nimi

Arvo-Helat Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään ainoastaan Arvo-Helat Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen hoitamiseen ja tilauskäsittelyyn. 

Rekisterin tietosisältö

Tallennamme seuraavia tietoja

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot

 • Nimi
 • Yrityksen nimi
 • Osoitetiedot
 • Postinumero ja postitoimipaikka
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

 • Tilaushistoria
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot

Rekisteritietojen käyttökohteet

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Arvo-Helat Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Kiinnostavamman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus, asiakkaan omat verkkosivut, verkkokaupan tilausjärjestelmä sekä mahdolliset Suomen lainmukaiset asiakastietojen ostot ulkopuolisilta tahoilta, kuten luottopalvelujen tarjoajalta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa suojatussa tilassa.
ATK-pohjainen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, joka on suojattu palomuuri-, käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin.

Tietoja välitetään sekä sisäisesti että ulkoisesti seuraaville ryhmille:

 • Arvo-Helat Oy:n työntekijät. jotka tarvitsevat tietoa työnsä hoitamiseen
 • Viranomaisille lain edellyttämällä tavalla
 • Tilausten käsittelyn ja asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömille yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille (esim. tilausten maksamiseen ja toimittamiseen liittyvät tahot).

Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu. 

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa, koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Arvo-Helat Oy:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi toimituksen takaamiseksi sekä maksutapahtumia varten. Tällöin käytämme luotettuja sopimuskumppaneita. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä.

Markkinointi

Arvo-Helat Oy:n asiakasrekisteriä käytetään asiakkaille suunnatun markkinoinnin toteuttamiseen lainsäädännön mukaisesti. Kuluttaja-asiakkaille lähetämme uutiskirjeen vain, jos asiakas on itse tilannut uutiskirjeen. Asiakas voi halutessaan kieltää uutiskirjeen ilmoittamalla siitä meille. Lähettämissämme uutiskirjeissä on linkki listalta poistumista varten.

Evästeet ja verkkokaupan kävijätiedot

Käytämme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeitä on kolmenlaisia: välttämättömiä, tilastollisia ja markkinointievästeitä. Välttämättömiä evästeitä tarvitaan verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Vapaaehtoisia tilastollisia evästeitä (esim. Google Analytics) käytetään kävijämäärien analysointiin ja markkinointievästeitä (esim. Facebook) markkinoinnin kohdentamiseen.

Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä myös kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoittaa. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisterinpitäjälle.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta sekä sukututkimusta varten. Kielto osoitetaan kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Tarkastuspyynnön, korjaamisvaatimuksen ja käsittelykiellon voi lähettää meille postitse osoitteella:

Arvo-Helat Oy /Tietopyyntö
Sähkötie 14
66300 JURVA

Lisäksi tarkastuspyynnön ja käsittelykiellon voi esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme.

Tietosuojaselosteen muutokset

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. 

Copyright © 2024 Arvo-Helat Oy Tietosuojaseloste Evästeasetukset